دانلود نمونه لوگو جهت تمرین

در این پست می توانید فایل تعدادی لوگو را جهت تمرین و ساخت لوگو دانلود کنید ، در میان آنها لوگوهای بسیار ساده تا لوگوهای معمولی از نظر تکنیک قرار داده شده است که به راحتی با اندکی تامل می توانید آنها را پیاده سازی کنید.

لازم به توضیح است که برای پیاده سازی آنها می توانید از نرم افزارهایی همچون فتوشاپ و ایلستریتور استفاده کیند که پرواضح است که با نرم افزار ایلستریتور بسیار ساده تر و سریع تر می توانید به مقصود دست یابید. برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود لوگو